Hostan

Obsah webu je vhodný pouze
pro osoby starší 18 let

Bohužel, k návštěvě těchto stránek musíte mít věk, který odpovídá zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu.

Historie pivovaru

2008 - současnost

Za poslední roky získal Hostan celkem 12 ocenění na prestižních českých degustačních soutěžích a tím jenom potvrzuje, že je skutečně stejně dobrý jako tenkrát.

2005

Z technických a logistických důvodů byla výroba a stáčení piva přeložena do Brněnského pivovaru, což vedlo k prodloužení data spotřeby ze tří na šest měsíců. Výroba piva byla nahrazena produkcí sudových šumivých nealkoholických nápojů s příchutí citron a kola, tzv. ZULU.

2002

Došlo k fúzi se STAROBRNEM a.s. Bylo zavedeno speciální pivo ,,Hostan Zámecké" a distribuční sklad byl přeložen z Oblekovic do Těšětic, vesnice vzdálené 10 km od pivovaru, kde bylo otevřeno první distribuční centrum.

1995

Roční výroba piva činila 192.000 hl a v pivovaru pracovalo 110 zaměstnanců. Ukázaly se však nové problémy, když obec spolu s památkáři zakázala těžkým vozidlům vjezd do centra města. V důsledku toho byl otevřen distribuční sklad v městské čásit zvané Znojmo - Oblekovice. 

1993

Pivovar byl privatizován - od Jihomoravských pivovarů, a.s., ho kupuje HOSTAN s.r.o.

V zájmu zvýšení konkurenceschopnosti a splnění podmínky památkářů investoval pivovar nemalé prostředky zejména do modernizace technologie přispívající ke zvýšení kvality piva. Byly odstraněny komíny a chladící věže, a pivovar tk získal dnešní podobu.

1992

Pivovar pořádal první Pivní slavnosti na zimním stadionu ve Znojmě, kterých se účastnilo 11 českých pivovarů včetně jednoho rakouského.

1991

Pivovar představil prvního obchodního zástupce a jako jeden z prvních začal hostinským nabízet pravidelné čistění trubek.

1985

Zastaralý parní stroj poháněný tuhým palivem byl nahrazen prvním plynovým kotlem.

1977

Byla nainstalována nová německá linka – zavedly se Euro lahve.

1966

Na stáčení piva byly poprvé použity hliníkové sudy, a to i kvůli stížnostem památkářů. Nadměrné vibrace způsobené výrobou dřevěných sudů totiž vedly k narušení statiky rotundy.

1945

Pivovar byl znárodněn a začleněn do svazku Středomoravských pivovarů a následně do národního podniku Jihomoravské pivovary.

1924

Oba pivovary se sloučily do akciové společnosti První znojemský pivovar a sladovna, a staly se tak největším výrobcem piva v regionu.

1885

Rudolf Wotzilka začal stavět další pivovar v Horním předměstí.

1860

Město prodalo pivovar Tomáši Mauralovi za 50.000 zlatých a vznikl tak První znojemský parní pivovar a sladovna.

1720

Rok 1720 je považován za rok, kdy byl pivovar založen, od té doby se zde vaří pivo.

1709

Městu Znojmo byly přiděleny pozemky v blízkosti Znojemského hradu, kde bylo možné postavit pivovar. Z původních budov se do nynějška zachovala pouze rotunda Svaté Kateřiny.

1363

První historické záznamy o pivovarnictví ve Znojmě sice pocházejí z roku 1278, nicméně historické zmínky o pivovaru pod názvem Hostan jako takovém pochází z roku 1363.

Název piva Hostan pochází od prvního zmiňovaného sládka, pana Hostana, který se objevuje v záznamech z doby Karla IV. na seznamu měšťanů s uděleným právem vařit pivo.

1278

Pivo se vaří ve městě Znojmo od jeho založení Konrádem Znojemským. Šenkovat pivo v okruhu jedné míle smí jen Znojmo, což potvrzuje listina Rudolfa Habsburského.